Gå Sveriges bästa Excelkurs som fått bästa betyg. Vi förmedlar utbildningar inom Excel och har alltid det mest förmånliga erbjudandet för dig och ditt företag.

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort:  EN EXCELKURS SPARAR TID

  Spara in två veckors arbetstid med en Excelkurs. Se nedan hur många timmar våra kunder har sparat in i arbetstid, efter en Excelkurs med oss.

  15

  DAGAR

  01

  TIMMAR

  17

  MINUTER

  Excelkurspå din nivå

  Vi förmedlar Excelkurser inom alla nivåer. Den Excelkurs som fått bäst betyg och som flest går är Excel Utbildning Grund:
  Excelkursen Grund vänder sig till dig som precis har börjat eller som skall börja använda Excel men är även lämplig för dig som kanske jobbar med Excel men behöver en grundläggande genomgång av programmet.

  Begär Offert

  Excelkursför grupper

  Vi förmedlar Excelkurser i hela Sverige, vid större grupper om 3 deltagare eller fler rekommenderar vi en företagsanpassad Excelkurs:
  Med vår företagsanpassade utbildning i Excel får ni en kurs helt skräddarsydd efter era behov och önskemål. Vi sätter gemensamt ihop ett innehåll som passar er verksamhet och era förutsättningar. Tid, plats och upplägg bestämmer ni!

  Begär Offert

  Excelkursmed kvalité

  Våra Excelkurser har i särklass bästa betyg och de mest förmånliga priserna på den Svenska marknaden. Vi förmedlar endast de företag som dokumenterade resultat inom utbildning i Excel.

  Begär Offert

  Excelkurs på din nivå

  Våra Excelkurser riktar sig till alla oberoende av hur mycket förkunskaper kursdeltagaren har.
  Välj att gå allt ifrån en grundutbildning till en fördjupning i VBA.

  En Excelkurs vänder sig både till dig som aldrig använt programmet förr samt till dig som har Excel som ett dagligt arbetsverktyg och vill effektivisera ditt arbete. Det viktiga är att välja en kurs som är på din nivå. Oavsett kommer kursen att förenkla arbetet och skapa ett enklare flöde när det kommer till statistik, information och grafiska rapporter.

  Teori och praktik
  Oavsett vilken Excelkurs som väljs är dessa uppbyggda av både teoretiska och praktiska moment. Grunden är att förstå i vilka situationer som programmet kan användas för att effektivisera arbetet. För många är Excel nämligen enbart ett verktyg för att skapa rapporter och diagram men det är bara en bråkdel av de funktioner som finns tillgängliga. Genom att förstå vilka funktioner som finns och vad som kan genomföras kommer Excel bli ett program som används i betydligt större utsträckning.
  Den praktiska biten inom kurserna innebär att genomföra uppgifter och testa olika funktioner. Oftast är det uppbyggt utifrån övningsexempel där deltagaren går från punkt till punkt för att genomföra ett moment. Utbildning sker i lektionssal där lärare finns tillgänglig för hjälp direkt och vid distanskurser går det att få stöd via chat eller mailfunktioner.

  Excelkurs – anpassad efter kundens behov
  Många förknippar kurser med att ett visst antal personer träffas och får handledning av en lärare vid ett par tillfällen. Men det är enbart en av de många vägar som utbildningen kan formas på. Det viktigaste är att möta kundens behov vilket betyder att kurserna bland annat kan utföras på följande sätt:

  För företagets behov
  Anställda på ett företag behöver sällan kunna samtliga funktioner i Excel. Beroende på vilka arbetsuppgifter man har skapas olika behov av kunskap. Därmed är det vanligt att Excelkurser utformas utifrån det behov som de anställda har på ett specifikt företag.
  Man utgår därmed att kursdeltagarna kan programmets grundläggande funktioner och lägger större vikt vid de som ofta används i det löpande arbetet. Med större kunskap kan tiden som läggs ner på dessa moment minskas och effektiviteten öka. Därmed ger kursen både kompetens och ekonomiska fördelar.

  Individer i grupp
  För grundläggande kunskap i Excel finns öppna kurser som vem som helst kan anmäla sig till. Kanske vill du lära dig programmet i grunden för att förbättra ditt CV eller så anser arbetsgivaren att alla anställda bör ha denna kunskap. Dessa kurser finns även på mer avancerad nivå men är ändå mer generella än de övriga kursupplägg som nämns.

  Fördelar med att gå kurs i Excel

  Tidseffektivisera
  För företag är Excel ett verktyg som tydligt kan tidseffektivisera arbetet. Det handlar inte bara om inmatning av information och automatiserade uträkningar utan även att kunna testa sig fram med olika alternativ, sortera, filtrera och låta programmet göra jobb som tidigare utförts av anställda.
  Överlag innebär det effektivisering att låta samtliga anställda ha en grundläggande kunskap i de program som används i arbetet. De kommer därmed mer sällan att ”köra fast” och känner sig tryggare i det vardagliga arbetet.

  Skapa struktur och flöde
  Ännu en fördel för företag att låta sina anställda gå en Excelkurs är att skapa en tydligare struktur i arbetet och ett flöde av information. En stor del av de misstag och konflikter som uppstår på en arbetsplats bygger på dålig kommunikation. Det är därmed viktigt att ha ett tydligt flöde där alla få del av samma information och att detta presenteras på ett sätt så att alla kan ta till sig den.
  För effektivare hantering och presentation av information – Använd Excel.

  VI ERBJUDER

  EXCELKURSER I HELA SVERIGE

   Fyll i uppgifterna nedan för en offert.

   Ange även din nuvarande kompetens i Excel längre ned i formuläret, så hittar vi en utbildning som passar för dig och ditt företag.

   Navigera: Hur förflyttar jag mig snabbt och markerar snabbt större datamängder
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Status- och verktygsfält: Användning av statusfältet, anpassning av menyer och verktygsfält
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Formatering: Cellers talformat och utseende, autoformat och villkorsformatering
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Definitioner: Absoluta och relativa cellreferenser
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Definitioner: Namngivning av celler och cellområden
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Formler och SUMMA-funktioner: Enkla formler och summering av cellers värden
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Statistiska funktioner: MEDEL, MEDIAN, ANTAL, ANTAL.OM, SUMMA.OM, MIN, MAX, STÖRSTA, MINSTA
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Logiska funktioner: OM, OCH, ELLER, ICKE och användande av nästlade formler och uttryck
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Leta-funktioner: LETARAD, LETAKOLUMN, INDEX, PASSA
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Datahantering: Sortering, autofilter, avancerat filter
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Datahantering: Databasområden, databasfrågor
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Datahantering: Delsummor och dataverifiering
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Diagram
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Pivottabeller
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Åtkomst av data: länkningar och import av textfiler
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Makron: Spela in, köra och koppla makron
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Formulärkontroller: Skapa kontroller och koppla data till dessa
   Nytt för mig, behöver en djupare genomgångKan en del om momentet men behöver repetitionKan redan det mesta, behöver ingen ny genomgång
   Antal deltagare, samt övriga kommentarer